Zintegrowane Miejsca Pracy i Zamieszkania

Harmonogram wykładów:

2018_02_wyklady_PAII

Zintegrowane Miejsca Pracy i Zamieszkania

Literatura z karty kursu:

  1. Arct Zdzisław: Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Warszawa 1974;
  2. Biedrońska J., Figaszewski J., Kozak K., Lisik A., Mikoś-Rytel W.: Projektowanie obiektów motoryzacyjnych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008
  3. Dzięgielewski Tadeusz: Kształtowanie nieuciążliwych zakładów przemysłowych. IKŚ, Warszawa 1973;
  4. Dzięgielewski T., Borkowska, A., Obarska, M.: Zagospodarowanie terenu zakładów przemysłu mało uciążliwego. Prace IKŚ, PWN, Warszawa 1974;
  5. Henn Walter, Henn Hilde: Obiekty socjalne w zakładach przemysłowych, Arkady, Warszawa 1974;
  6. Niezabitowska Elżbieta: Architektura i przemysł. Nowe spojrzenie, Śląsk, Katowice 1997;
  7. Szparkowski Zygmunt: Architektura współczesnej fabryki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999;
  8. Juzwa N. (red), Gil, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, A. Witeczek; Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

  1. Drury Jolyon: Planning, Design and Modernisation. The Architectural Press, London, Nichols Publishing Company, New York 1986;
  2. Hlaváček Emil: Architektura pohybu a proměn (Minulost a přítomnost průmyslové architektury), Odeon, Praha 1985;