LISTA PUBLIKACJI / list of publications

Publikacje i aktywność po 30.09.2014 r. /science publications and activity after the 30th of Sept. 2014:

 1. BRZEZICKI MARCIN (2014) Redundant transparency: the building’s light-permeable disguise, Journal of Architectural and Planning Research, 2014, vol. 34 (Winter, 2014), s. 299-321, WoS, JCR, IF – 0,24 (za 2013).
 2. BRZEZICKI MARCIN, Non-transparent transparency. Engineering methods of achieving the impression of transparencywithout the use of light-transmitting materials. [w:] Glass, facade, energy: engineered transparency: international conference at glasstec, red. J. Schneider, B. Weller, Darmstadt, Technische Universität; Dresden, Technische Universität, 2014, s. 533–538.

Wykaz dorobku (stan na 30.09.2014) / list of achievements

Brzezicki_Wykaz_dorobku_PL
Brzezicki_Wykaz_dorobku_EN


Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) / JCR publications:

 1. BRZEZICKI MARCIN (2013) Understanding transparency perception in architecture: presentation of the simplified perforated model, Perception, 2013, vol. 42, nr 1, s. 60–81, MNiSW z 2012: 20; 2013: 20, lista filadelfijska, IF – 1.114 (2013), ERIH INT2, link do bazy
 2. BRZEZICKI MARCIN (2012) The influence of reflected solar glare caused by the glass cladding of a building: application of caustic curve analysis, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2012, vol. 27, nr 5, s. 347–357, MNiSW z 2010: 32; 2012: 45, lista filadelfijska, IF – 4,460 (2012), link do bazy

Monografie naukowe / science books

 1. Marcin Brzezicki (2014) Spostrzeganie przezroczystości w architekturze współczesnej. Aspekty wizualne i kognitywne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 274 s. pełna wersja książki do pobrania
 2. Baborska-Narożny M., Brzezicki M., Estetyka i technika w projektowaniu budowli przemysłowych: Wybrane problemy na przykładach z lat 1985-2005, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008, 169 s. link do strony książki, dostępne wybrane rozdziały

Rozdziały w książkach / science book chapters

 1. BRZEZICKI MARCIN (2012) Perceptual mechanisms of transparency recognition as measures of increased human spatial orientation, [w:] Advances in social and organizational factors, red. P. Vink, CRC Press, 2012, s. 73–82, pełny tekst – t. 2, cz. A, poz. 10.
 2. BRZEZICKI MARCIN (2008) Rozwój technologii produkcji szkła budowlanego a doświetlenie stanowisk pracy światłem dziennym w przemyśle, [w:] Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2008, red. nauk. J. Charytonowicz, W. Pilecki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego PTErg, s. 53–60.

Publikacje naukowe w międzynarodowych czasopismach i recenzowanych wydawnictwach konferencyjnych / science publications in international journals and peer-reviewed conference proceedings:

 1. BRZEZICKI MARCIN (2014) Reflection Overlay as a Potential Tool for Separating Real Images from Virtual Images in Photographs of Architecture, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics, 2014, vol. 8532, s. 125–132, po wprowadzeniu do bazy WoS: MNiSW z 2012: 10 , link do bazy
 2. BRZEZICKI MARCIN (2014) Dynamic Perception of Transparency In Architecture: Mechanisms of the Proper Recognition of Light Permeable Surfaces, Comprehensive Psychology, 2014, vol. 3, article 7, pełna wersja do pobrania
 3. BRZEZICKI MARCIN (2013) The role of specular reflection in the perception of transparent surfaces – the influence on user safety, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2013, vol. 8019, s. 189–196, link do bazy
 4. BRZEZICKI MARCIN (2012) Transparent, opaque or reflective?: a brief analysis of the appearance of light-transmitting envelopes and the main influencing factors, [w:] Glass, facade, energy: engineered transparency: international conference at glasstec, red. J. Schneider, B. Weller, Darmstadt, Technische Universität; Dresden, Technische Universität, 2012, s. 555–563,
 5. BRZEZICKI MARCIN (2011) Designer’s controlled and randomly generated patterns in architecture, [w:] Generative Art 2011, GA2011: XIV international conference: proceedings, red. C. Soddu, Domus Argenia Publisher, 2011, s. 288–301, pełna wersja do pobrania
 6. BRZEZICKI MARCIN (2010) The influence of glare caused by glass cladding of high-rise buildings, [w:] High rise towers and tall buildings 2010: design and construction of safe and sustainable high rise structures: international conference, red. D. Dunkelberg, München, Förderverein Massivbau der TU, 2010, s. 1–7.
 7. BRZEZICKI MARCIN (2010) The use of ImageJ software in quality and quantity assessment in reflected solar glare studies, [w:] Proceedings of the ImageJ User and Developer Conference, red. Ch. Moll, A, Jahnen, Luxembourg, Centre de Recherche Public Henri Tudor, 2010, s. 234–237.
 8. BRZEZICKI MARCIN (2010) Symmetry of superimposed facade reflection patterns, Symmetry: Art and Science, 2010, nr 1–4, s. 34–37, MNiSW z 2010: 02.
 9. BRZEZICKI MARCIN (2009) Symmetry of worlds: the analysis of mirror images in glazed facades, Symmetry: Art and Science, 2009, nr 1–4, s. 64–67, MNiSW z 2010: 02.

Publikacje naukowe w czasopismach krajowych i recenzowanych wydawnictwach konferencyjnych / science publications in national journals and peer-reviewed conference proceedings:

 1. BRZEZICKI MARCIN (2011) Analiza termiczna zewnętrznie przeszklonej kubatury wentylowanej w warunkach letnich obciążeń termicznych, [w:] Dolnośląski dom energooszczędny: materiały konferencyjne, red. J. Kasperski, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 52–57.
 2. BRZEZICKI MARCIN (2010) Multiplication of optical phenomena in double leaf façades, Architectus, 2010, nr 1, s. 59–63, MNiSW z 2010: 06, pełen tekst do pobrania
 3. BRZEZICKI MARCIN (2010) Influence of heat storage mass of construction on indoor temperature of industrial building, [w:] Architektura i technika a zdrowie. VII Międzynarodowe Sympozjum, Gliwice, 21 września 2010, red. K. Gerlic, Politechnika Śląska, Wydział Architektury, Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice 2010, s. 37–45.
 4. BABORSKA-NAROŻNY MAGDALENA, BRZEZICKI MARCIN (2007) Samopoczucie pracowników jako wytyczna projektowania obiektów przemysłowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Architektura, Z. 45, s. 133–141.
 5. BABORSKA-NAROŻNY MAGDALENA, BRZEZICKI MARCIN (2006) Obiekty infrastrukturalne w kontekście kulturowym miasta, [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta, red. A. Niezabitowski, M. Żmudzińska-Nowak, Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, Gliwice 2006, s. 274–282.
 6. BRZEZICKI MARCIN (2005) Komplikacja a uproszczenie jako wytyczne w optymalizacji funkcjonowania budynku, [w:] Oblicza równowagi – architektura, urbanistyka, planowanie – u progu Międzynarodowej Dekady Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Wrocław 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 449–454.
 7. BRZEZICKI MARCIN (2004) Podwójne fasady – zdrowe budynki, [w:] Architektura i technika a zdrowie. Materiały II Sympozjum AT-Z, red. K. Gerlic, 5 października 2004, Gliwice, 2004, s. 35–41.
 8. BRZEZICKI MARCIN (2002) Wzorce organiczne w projektowaniu fasad eksperymentalnych, [w:] Architektura współczesna wobec natury, red. L. Nyka, Wydział Architektury PGdań., Gdańsk 2002, s. 86–94.
 9. BRZEZICKI MARCIN (2001) Woda w sąsiedztwie nowoczesnych budynków, Architektura Krajobrazu, 2001, nr 2/3, s. 55–65.
 10. BRZEZICKI MARCIN (2001) Inteligentny budynek?, Architectus, 2001, nr 1/2, s. 107–116.

Publikacje popularnonaukowe / popular science publications:

 1. BRZEZICKI MARCIN (2002) Wzorce organiczne w projektowaniu fasad eksperymentalnych, Architektura-murator, 2002, nr 10, s. 101-103.
 2. BRZEZICKI MARCIN (2003) Szkło – filtr dla światła, Świat Szkła, 2003, nr 1, s. 26–27.
 3. BRZEZICKI MARCIN (2003) Nowoczesne podwójne fasady wentylowane, Świat Szkła, 2003, nr 3, s. 16–18.
 4. BRZEZICKI MARCIN (2003) Dwa razy podwójna fasada, Świat Szkła, 2003, nr 7/8, s. 11–14.
 5. BABORSKA-NAROŻNY MAGDALENA, BRZEZICKI MARCIN (2004) Pierwsza wrocławska podwójna fasada, Świat Szkła, 2004, nr 5, s. 17–22.
 6. BRZEZICKI MARCIN (2004) Uwarunkowania techniczne projektowania i realizacji, Świat Szkła, 2004, nr 6, s. 28-33.
 7. BRZEZICKI MARCIN (2005) Odwrócenie trendów?, Świat Szkła, 2005, nr 2, s. 24–27.
 8. BRZEZICKI MARCIN (2007) i-modul Fassade – przełom w regulacji mikroklimatu budynku, Świat Szkła, 2007, nr 2, s. 20–22. link do wersji html
  BRZEZICKI MARCIN (2006) Haus der Presse – nowy biurowiec „second hand”?, Świat Szkła, nr 4, s. 16–19. link do wersji html
 9. BRZEZICKI MARCIN (2008) Podwójna fasada w centrum handlowym Arkady Wrocławskie, Świat Szkła, 2008, nr 4, s. 31–33. link do wersji html
 10. BRZEZICKI MARCIN (2008) Szkło w ofensywie, Świat Szkła, 2008, nr 11, s. 18–19.
 11. BRZEZICKI MARCIN (2009) Nowe oblicze technologii: technologie i materiały, Green2, nr 1, s. 102–103.

Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora (wszystkie typy łącznie) /publications before PhD (including all sub-categories):

 1. Brzezicki Marcin (2001) Zastosowanie zaawansowanych technologii w rozwiązaniach proekologicznych w architekturze, Raporty Inst. Hist. Archit. PWr, Ser. PRE, nr 375, s. 160, rozprawa doktorska (26.09.2001), Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Sławińska.
 2. Sławińska Jadwiga,Brzezicki Marcin (1999) Charakterystyka architektury high-tech na przykładzie Banku Honkong-Szanghaj w Honkongu, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1999, t. 44, z. 1/2, s. 57–65.
 3. Hryncewicz-Lamber Grażyna, Brzezicki Marcin (1999) Projekt koncepcyjny budynku biurowego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej, Raporty Kated. Proj. Archit. Mieszk. PWr, Ser. SPR, nr 396, s. 29.
 4. Brzezicki Marcin, Jylling Søren (1998) Odnawiać po duńsku, Gazeta Wyborcza, nr 54, s. 6–7.
 5. Brzezicki Marcin (1998) Słońce prawie posłuszne, Inteligentny Budynek, 1998, nr 5, s. 17–21.
 6. Brzezicki Marcin (1998) Inteligentne fasady, Inteligentny Budynek, 1998, nr 2, s. 13–17.
 7. Brzezicki Marcin (1998) Prefabrykacja – przezwyciężanie ograniczeń, Inteligentny Budynek, 1998, nr 3, s. 17–19.
 8. Brzezicki Marcin (1998) Przekształcalność w architekturze, Inteligentny Budynek, 1998, nr 1, s. 15–19.
 9. Brzezicki Marcin, Kiwiński Marcin (1998) Polkowicki precedens, Architektura-murator, 1998, nr 1, s. 71.
 10. Brzezicki Marcin, Hryncewicz-Lamber Grażyna, Kiwiński Marcin, Masełkowski Krzysztof, Rubik Lesław (1997) Projekt sali koncertowej Akademii Muzycznej we Wrocławiu: II Nagroda, Architektura & Biznes, 1997, nr 7/8, s. 34.
 11. Brzezicki Marcin (1997) Futurystyczna ekologia, Architektura-murator, 1997, nr 12, s. 52–53.

Prace naukowe niepublikowane (sprawozdania z badań własnych, raporty badawcze) / unpublished science research reports:

 1. BRZEZICKI MARCIN (2013) Geometria kaustyki w odblasku typu RSG od fasad nieortogonalnych: studia teoretyczne, przykłady obiektów, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2013/S-026, Ser. SPR, nr 26, 26 s.
 2. BRZEZICKI MARCIN (2012) Wpływ odblasku typu RSG od fasad nieortogonalnych na otoczenie budynku oraz obiekty sąsiadujące, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2012/S-026, Ser. SPR, nr 26, 19 s.
 3. BRZEZICKI MARCIN (2011) Przewodzenie światła przez materiały budowlane: optyczne i psychologiczne aspekty zjawiska, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2011/S-002, Ser. SPR, nr 2, 36 s.
 4. BRZEZICKI MARCIN (2011) Pictorial analysis of the transparent panes: the balance between the reflected and transmitted image, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2011/P-003, Ser. PRE, nr 3, 5 s.
 5. BRZEZICKI MARCIN (2010) Analiza teoretyczna elewacji obiektów biurowych z punktu widzenia komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy. Cz. 2, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2010/S-005, Ser. SPR, nr 5, 33 s.
 6. BRZEZICKI MARCIN (2009) Analiza teoretyczna elewacji obiektów biurowych z punktu widzenia komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2009/S-875, Ser. SPR, 41 s.
 7. BRZEZICKI MARCIN (2009) Efekty optyczne związane ze stosowaniem materiałów przezroczystych na przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w Paryżu. Cz. 2, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2009/S-462, Ser. SPR, nr 462, 10 s.
 8. BRZEZICKI MARCIN (2009) Efekty optyczne związane ze stosowaniem materiałów przezroczystych na przykładzie wybranych obiektów zlokalizowanych w Paryżu. Cz. 1, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2009/S-861, Ser. PR, nr 861, 15 s.
 9. BRZEZICKI MARCIN (2008) Analiza teoretyczna elewacji obiektów przemysłowych z punktu widzenia komfortu mikroklimatycznego miejsca pracy, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2008/S-830, Ser. SPR, nr 830, 31 s.
  10.    BRZEZICKI MARCIN (2007) Znak drukarski jako ornament: dekoracyjna i informacyjna rola liternictwa na elewacjach budynków na wybranych przykładach, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2007/S-784, Ser. SPR, nr 784, 44 s.
 10. BABORSKA-NAROŻNY MAGDALENA, BRZEZICKI MARCIN (2006) Estetyka i technika w projektowaniu budowli przemysłowych, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2006/S-718, Ser. SPR, nr 718, 174 s., raport, na podstawie którego powstała monografia – WD pkt II, kat. E, poz. 4.
 11. BRZEZICKI MARCIN (2006) Analiza możliwości wzorowania się na budowie morfologicznej i sposobach funkcjonowania organicznych tkanek osłonowych w budowie „inteligentnych” fasad, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2006/S-717, Ser. SPR, nr 717, 33 s.
 12. BRZEZICKI MARCIN (2006) Polar office building refurbishment: An analysis of possible refurbishment strategies, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2006/S-701, Ser. SPR, nr 701, 6 s.
 13. BRZEZICKI MARCIN (2004) Badania i optymalizacja rozkładu światła dziennego w budynkach przemysłowych o dużych rozpiętościach, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2004/S-580, Ser. SPR, nr 580, 25 s.
 14. BRZEZICKI MARCIN (2002) Najnowsze technologie projektowania i wykonywania fasad z wykorzy-staniem szkła budowlanego, Raporty Inst. Archit. PWr, I01/2002/S-512, Ser. SPR, nr 512, 14 s.

INNA AKTYWNOŚĆ NAUKOWA / other activity:

 1. Najnowsze technologie w rozwiązaniach przezroczystych przegród budowlanych, referat otwierający posiedzenie Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu, 5 kwietnia 2001, Wrocław.
 2. Znak drukarski w architekturze. Informacja czy dekoracja?, referat wygłoszony w ramach warsztatów „Łobuzerka z literkami”, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ośrodek wsparcia działań na rzecz rewitalizacji i rozwoju Nadodrza, 26 czerwca 2010 r. link 1, link 2,

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s