Projektowanie Uniwersalnych Zakładów Produkcyjnych

Harmonogram wykładów:

2018_02_wyklady_PAII

Projektowanie Uniwersalnych Zakładów Produkcyjnych

Literatura z karty kursu:

  1. Arct Zdzisław: Projektowanie architektoniczne zakładów przemysłowych, Warszawa 1974;
  2. Henn Walter, Henn Hilde: Obiekty socjalne w zakładach przemysłowych, Arkady, Warszawa 1974;
  3. Szparkowski Zygmunt: Architektura współczesnej fabryki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999;
  4. Niezabitowska Elżbieta: Architektura i przemysł. Nowe spojrzenie, Śląsk, Katowice 1997;
  5. N. Juzwa (red), A. Gil, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, A. Witeczek; Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010

literatura UZUPEŁNIAJĄCA:

  1. Hlaváček Emil: Architektura pohybu a proměn (Minulost a přítomnost průmyslové architektury), Odeon, Praha 1985;
  2. Drury Jolyon: Factories. Planning, Design and Modernisation. The Architectural Press, London, Nichols Publishing Company, New York 1986;
  3. Schmidt Karl: Zblokowane budynki przemysłowe, Arkady, Warszawa 1969,
  4. Szparkowski Zygmunt: Humanizacja architektury zakładu przemysłowego, Warszawa 1977;