Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Lista godzinowa na oddanie z PZM

Poniżej przedstawiam listę godzinową na oddanie projektu z Projektowania Zaplecza Motoryzacji, 2 luty 2016 r, wtorek 10:00-12:00, pok. 311B Proszę wchodzić zgodnie z wyznaczoną godziną na liście. projekt_PZM_lista_godzinowa_02022016 Uwaga! Dotyczy wyłącznie grup dra Brzezickiego.

Opublikowano OGŁOSZENIA | Dodaj komentarz

Oceny z egzaminu z PMscP – korekta

Oceny z egzaminu na studiach stacjonarnych zostały skorygowane. Zgodnie ze zgłaszanymi przez studentów wątpliwościami, za odpowiedź prawidłową na pytanie 18 uznałem zarówno odpowiedź „A” jaki i „B”. W praktyce sposób skomunikowana i usytuowanie funkcjonalne „biura mistrza” zmienia się w zależności … Czytaj dalej

Opublikowano OGŁOSZENIA | Dodaj komentarz

Forma i sposób przeprowadzenia egzaminu PMscP

Egzamin z Projektowania Miejsc Pracy będzie egzaminem pisemnym, testowym, z odpowiedziami A, B, C do wyboru. Pytania zostaną pokazane na ekranie rzutnika oraz przeczytane przez prowadzącego egzamin. Studenci zaznaczają odpowiedzi na kartach odpowiedzi dostarczonych w dniu egzaminu. Czas 60 min. … Czytaj dalej

Opublikowano OGŁOSZENIA | Dodaj komentarz

Oceny z kolokwium PWAW z dnia 21.01.2016 r.

Poniżej przedstawiam oceny z kolokwium z PWAW z dnia 21.01.2016 r. (wszyscy zaliczyli!!!) Oceny z kolokwium na dzień 26.01.2016 r. uwzględniające kolokwia zaległe i poprawy ocen: Uwagi do kolokwium: Najwięcej trudności sprawiło pytanie nr 1. Wiele osób nie odpowiadało wprost … Czytaj dalej

Opublikowano OGŁOSZENIA | Dodaj komentarz

Ostateczny termin oddania projektu – grupy Brzezickiego

Ostateczny termin oddania projektu z Projektowania Zaplecza Motoryzacji ustalam na 2 luty 2016 r (wtorek) na godziny 10:00-12:00. Oddanie odbędzie się w gab. 311B zgodnie z imienną listą godzinową, która zostanie opublikowana na blogu w tym wpisie. UWAGA! Termin dotyczy … Czytaj dalej

Opublikowano OGŁOSZENIA | Dodaj komentarz

Konsultacje wtorkowe w styczniu

Ze względu na zakończenie semestru studiów inżynierskich konsultacje we wtorki w styczniu zostają przeniesione na godziny 10:45-12:45.

Opublikowano OGŁOSZENIA | Dodaj komentarz

Egzaminy i kolokwia w sesji zimowej 2015/2016

Projektowanie Miejsc Pracy Projektowanie Zaplecza Motoryzacji Egzamin pisemny dla studiów dziennych: 28.01.2016 r., godziny 9:00-11:00, sala 319 (aula). Egzamin pisemny dla studiów wieczorowych: 29.01.2016 r., godziny 15:00-17:00, sala 233. Lista zagadnień do egzaminu: PMscP_PZM_v1.0_Lista Aktualizacja listy zagadnień do egzaminu: PMscP_PZM_v2.0_Lista … Czytaj dalej

Opublikowano OGŁOSZENIA, ZAJĘCIA | Dodaj komentarz